टेकनेबेट

खिलाड़ी खोजक

खिलाड़ियोंस्थानटीम

अमीर अब्दुल्ला

आरबी

लास वेगास रेडर्स

जॉनाथन अब्राम

डाटाबेस

लास वेगास रेडर्स

केशुन अब्राम

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जेट्स

केनेथ एकर

सीबी

जैक्सनविल जगुआर

डीमार्कस एसी

सीबी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

दावंते एडम्स

डब्ल्यूआर

लास वेगास रेडर्स

जमाल एडम्स

एसएस

सियाटेल सीहाव्क्स

मैथ्यू एडम्स

ओएलबी

शिकागो भालू

मोंट्रावियस एडम्स

डीटी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

माइल्स एडम्स

डीटी

सियाटेल सीहाव्क्स

रॉडने एडम्स

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जेट्स

टोनी एडम्स

डाटाबेस

न्यूयॉर्क जेट्स

टायरेल एडम्स

LB

जैक्सनविल जगुआर

नासिर अडरले

डाटाबेस

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

मारियो एडिसन

डे

ह्यूस्टन टेक्सन

पॉलसन अदेबो

सीबी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

हकीम अदेनिजिक

ओजी

सिनसिनाटी बेंगल्स

ओला एडेनियि

LB

टेनेसी टाइटन्स

कैल एडोमाइटिस

रास

सिनसिनाटी बेंगल्स

नेल्सन अघोलोर

डब्ल्यूआर

इंग्लैंड के नए देशभक्त

मैकटेल्विन अगिमे

डीटी

डेनवर ब्रोंकोस

जमाल एग्नेव

डब्ल्यूआर

जैक्सनविल जगुआर

साल्वोन अहमद

आरबी

मियामी डॉल्फ़िन

ब्रैंडन अयुको

डब्ल्यूआर

सैन फ्रांसिस्को 49ers

कैम अकर्स

आरबी

लॉस एंजिल्स रामसो

लैंडन एकर्स

डब्ल्यूआर

लॉस एंजिल्स रामसो

जॉर्डन अकिंस

ते

न्यूयॉर्क जायंट्स

इसहाक अलारकोन

ओटी

डलास काउबॉय

क्रिश्चियन अलब्राइट

LB

शिकागो भालू

डोंटेज़ सिकंदर

डब्ल्यूआर

सियाटेल सीहाव्क्स

जायर सिकंदर

सीबी

ग्रीन बे पैकर्स

जॉन अलेक्जेंडर

डाटाबेस

शिकागो भालू

डी अल्फोर्ड

डाटाबेस

अटलांटा फाल्कन्स

डी अल्फोर्ड

डाटाबेस

अटलांटा फाल्कन्स

निक एलेग्रेट्टी

ओजी

कैनसस सिटी चीफ्स

ऑस्टिन एलन

ते

न्यूयॉर्क जायंट्स

ब्रैंडन एलन

क्यूबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

ब्रायन एलेन

सी

लॉस एंजिल्स रामसो

चेस एलेन

ते

शिकागो भालू

क्रिस्टोफर एलेन

LB

डेनवर ब्रोंकोस

डेवोन एलेन

डब्ल्यूआर

फिलाडेल्फिया ईगल्स

जोनाथन एलेन

डे

वाशिंगटन कमांडर्स

जोश एलन

क्यूबी

भैंस बिल

जोश एलन

LB

जैक्सनविल जगुआर

कीनन एलन

डब्ल्यूआर

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

काइल एलेन

क्यूबी

ह्यूस्टन टेक्सन

मार्कस एलेन

LB

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

ज़ैच एलेन

डे

एरिज़ोना कार्डिनल्स

टायलर ऑलजीयर

आरबी

अटलांटा फाल्कन्स

गेरोनिमो एलिसन

डब्ल्यूआर

अटलांटा फाल्कन्स

टायसन अलुलु

डे

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

औज़ोयाह अलुफ़ोहाई

डीटी

शिकागो भालू

उगो अमादि

एसएएफ

सियाटेल सीहाव्क्स

एड्रियन अमोस

एसएस

ग्रीन बे पैकर्स

दाशॉन अमोस

डाटाबेस

ग्रीन बे पैकर्स

ब्राडली अनाई

डे

न्यूयॉर्क जेट्स

त्रेमायने एंक्रम

ओजी

लॉस एंजिल्स रामसो

ट्रॉय एंडरसन

LB

अटलांटा फाल्कन्स

एलेक एंडरसन

ओटी

भैंस बिल

केल्विन एंडरसन

ओटी

डेनवर ब्रोंकोस

डेरियस एंडरसन

आरबी

ह्यूस्टन टेक्सन

हेनरी एंडरसन

डे

इंग्लैंड के नए देशभक्त

जैक एंडरसन

जी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

रॉबी एंडरसन

डब्ल्यूआर

कैरोलिना पैंथर्स

राइडर एंडरसन

डे

न्यूयॉर्क जायंट्स

स्टीफन एंडरसन

ते

एरिज़ोना कार्डिनल्स

टाइसेन एंडरसन

एसएएफ

सिनसिनाटी बेंगल्स

ज़ायने एंडरसन

एसएएफ

कैनसस सिटी चीफ्स

डेविड एंड्रयूज

सी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

जोश एंड्रयूज

ओजी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

मार्क एंड्रयूज

ते

बाल्टीमोर रेवेन्स

ब्लेज़ एंड्रीज़

ओटी

मियामी डॉल्फ़िन

डेविड एनेनिह

LB

टेनेसी टाइटन्स

ब्रायन एंगर

पी

डलास काउबॉय

ईसाई अंगुलो

सीबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

आंद्रे एंथोनी

LB

टम्पा बे बुकेनेर्स

इज़राइल एंटवाइन

डीटी

जैक्सनविल जगुआर

एलेक्स एंज़ालोन

एमएलबी

डेट्रॉइट लायंस

ट्रॉय एपके

डाटाबेस

वाशिंगटन कमांडर्स

एली एप्पल

सीबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

मैट अराइज़ा

पी

भैंस बिल

डेनियल आर्चीबोंग

डीटी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

ए.जे. आर्कुरी

ओटी

लॉस एंजिल्स रामसो

एलेक्स अरमाह

आरबी

वाशिंगटन कमांडर्स

थर्स्टन आर्मब्रिस्टर

LB

एरिज़ोना कार्डिनल्स

एरिक आर्मस्टेड

डे

सैन फ्रांसिस्को 49ers

रिक्वेल आर्मस्टेड

आरबी

जैक्सनविल जगुआर

टेरॉन आर्मस्टेड

ओटी

मियामी डॉल्फ़िन

कॉर्नेल आर्मस्ट्रांग

डाटाबेस

अटलांटा फाल्कन्स

डोरेंस आर्मस्ट्रांग

डे

डलास काउबॉय

डैन अर्नोल्ड

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

डैन अर्नोल्ड

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

डैन अर्नोल्ड

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

डैन अर्नोल्ड

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

डैन अर्नोल्ड

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

डैन अर्नोल्ड

ते

जैक्सनविल जगुआर

ग्रेलैंड अर्नोल्ड

एसएएफ

ह्यूस्टन टेक्सन

ब्रायन असामोआह

LB

मिनेसोटा वाइकिंग्स

डेविन एशियासी

ते

इंग्लैंड के नए देशभक्त

केविन एटकिंस

डे

सैन फ्रांसिस्को 49ers

यिर्मयाह अटाओचु

LB

शिकागो भालू

टूटू एटवेल

डब्ल्यूआर

लॉस एंजिल्स रामसो

एंटनी ऑक्लेयर

ते

ह्यूस्टन टेक्सन

ब्लेसुआन ऑस्टिन

डाटाबेस

डेनवर ब्रोंकोस

टैवोन ऑस्टिन

डब्ल्यूआर

भैंस बिल

डेनिसो ऑट्री

डीटी

टेनेसी टाइटन्स

एंथनी एवरेट

सीबी

लास वेगास रेडर्स

सीजे एवरी

LB

शिकागो भालू

जेनार्ड एवरी

ओएलबी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

ट्रे एवरी

सीबी

टेनेसी टाइटन्स

कायोड अवोसिका

ओटी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

चिडोबे औउज़ी

सीबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

जोश बेबिक्ज़ो

ते

कैरोलिना पैंथर्स

आंद्रे बेकेलिया

डब्ल्यूआर

एरिज़ोना कार्डिनल्स

जो बाची

LB

सिनसिनाटी बेंगल्स

एलेक्स बच्चन

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जायंट्स

डेविड बडा

डे

वाशिंगटन कमांडर्स

टायलर बैडी

आरबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

जेक बेली

पी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

मार्कस बेली

LB

सिनसिनाटी बेंगल्स

क्विन बेली

ओटी

डेनवर ब्रोंकोस

जैक बेली

ओजी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

बुद्ध बेकर

एसएस

एरिज़ोना कार्डिनल्स

डिएंड्रे बेकर

सीबी

कैनसस सिटी चीफ्स

जेरोम बेकर

ओएलबी

मियामी डॉल्फ़िन

कावां बेकर

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

डेविड बख्तियारी

ओटी

ग्रीन बे पैकर्स

जोश बॉल

ओटी

डलास काउबॉय

हारून बैंक्स

ओजी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

एरिक बैंक्स

डे

डेट्रॉइट लायंस

बेन बानोगु

डे

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

कोल बनवर्ट

जी

मियामी डॉल्फ़िन

लुक बार्को

सीबी

कैनसस सिटी चीफ्स

जेक बरगास

आरबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

मैट बार्कले

क्यूबी

भैंस बिल

सैकॉन बार्कले

आरबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

ईसाई बारमोर

डीटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

केंजन बार्नेर

आरबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

डेरिक बार्न्स

LB

डेट्रॉइट लायंस

कलोन बार्न्स

सीबी

कैरोलिना पैंथर्स

क्रिस बार्न्स

LB

ग्रीन बे पैकर्स

डेरेक बार्नेट

डे

फिलाडेल्फिया ईगल्स

अमारे बर्नोस

डे

कैरोलिना पैंथर्स

एलेक्स बैरेट

डे

सैन फ्रांसिस्को 49ers

शकील बैरेट

LB

टम्पा बे बुकेनेर्स

एलेक्स बार्स

ओजी

लास वेगास रेडर्स

बेन बार्च

ओटी

जैक्सनविल जगुआर

कोड़ी बार्टन

LB

सियाटेल सीहाव्क्स

जैक्सन बार्टन

ओटी

लास वेगास रेडर्स

तारेल बाशामी

डे

डलास काउबॉय

टायलर बास

भैंस बिल

एसांग बस्सी

डाटाबेस

डेनवर ब्रोंकोस

रशोद बेटमैन

डब्ल्यूआर

बाल्टीमोर रेवेन्स

जेसी बेट्स

एफएस

सिनसिनाटी बेंगल्स

जॉन बेट्स

ते

वाशिंगटन कमांडर्स

रयान बेट्स

ओटी

भैंस बिल

कैमरून बैट्सन

डब्ल्यूआर

अटलांटा फाल्कन्स

जैक बाउन

LB

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

निक बावडेन

आरबी

न्यूयॉर्क जेट्स

उमर बेयलेस

डब्ल्यूआर

कैनसस सिटी चीफ्स

बीजे बेयलोर

आरबी

ग्रीन बे पैकर्स

केल्विन बीचुम

ओटी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

सीजे बीथर्ड

क्यूबी

जैक्सनविल जगुआर

डैरियन बीवर

LB

न्यूयॉर्क जायंट्स

एंड्रयू बेकी

ते

डेनवर ब्रोंकोस

मेखी बेक्टन

ओटी

न्यूयॉर्क जेट्स

निक बेक्टन

टी

न्यूयॉर्क जायंट्स

चाड बीबे

डब्ल्यूआर

ह्यूस्टन टेक्सन

बेन बेइस

ते

टम्पा बे बुकेनेर्स

ब्लेक बेल

ते

कैनसस सिटी चीफ्स

डी'एंथोनी बेल

डाटाबेस

क्लीवलैंड ब्राउन

डेविड बेल

डब्ल्यूआर

क्लीवलैंड ब्राउन

ग्रेग बेल

आरबी

डेट्रॉइट लायंस

मार्क्वेस बेल

डाटाबेस

डलास काउबॉय

क्विंटन बेल

LB

अटलांटा फाल्कन्स

वॉन बेल

एसएस

सिनसिनाटी बेंगल्स

डेनियल बेलिंगर

ते

न्यूयॉर्क जायंट्स

निक बेलोर

अमेरिकन प्लान

सियाटेल सीहाव्क्स

डेन बेल्टन

एसएएफ

न्यूयॉर्क जायंट्स

क्रिश्चियन बेनफोर्ड

सीबी

भैंस बिल

ईनो बेंजामिन

आरबी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

कर्ट बेनकर्ट

क्यूबी

ग्रीन बे पैकर्स

ट्रिनिटी बेन्सन

डब्ल्यूआर

डेट्रॉइट लायंस

जाह्न बेंटले

LB

इंग्लैंड के नए देशभक्त

जियोवानी बर्नार्ड

आरबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

टेरेल बर्नार्ड

LB

भैंस बिल

जारेड बर्नहार्ट

डब्ल्यूआर

अटलांटा फाल्कन्स

ब्रेक्सटन बेरियोस

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जेट्स

जॉर्डन बेरी

पी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

रशोद बेरी

LB

जैक्सनविल जगुआर

जस्टिन बेथेल

डाटाबेस

इंग्लैंड के नए देशभक्त

टायलर बियाडास्ज़ो

सी

डलास काउबॉय

विंस बीगल

LB

बाल्टीमोर रेवेन्स

एंड्रयू बिलिंग्स

डीटी

लास वेगास रेडर्स

जोएल बिटोनियो

ओजी

क्लीवलैंड ब्राउन

हेनरी ब्लैक

एसएएफ

न्यूयॉर्क जायंट्स

जोश ब्लैक

डे

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

तारिक ब्लैक

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जेट्स

रॉस ब्लैकलॉक

डीटी

ह्यूस्टन टेक्सन

जूलियन ब्लैकमोन

एसएएफ

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

रहीम ब्लैकशियर

आरबी

भैंस बिल

एंजेलो ब्लैकसन

डे

शिकागो भालू

कर्टिस ब्लैकवेल

जी

टम्पा बे बुकेनेर्स

जोश ब्लैकवेल

सीबी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

मार्क्विस ब्लेयर

डाटाबेस

सियाटेल सीहाव्क्स

क्रिश्चियन ब्लेक

डब्ल्यूआर

एरिज़ोना कार्डिनल्स

डारॉन ब्लैंड

सीबी

डलास काउबॉय

रीड ब्लेंकशिप

एसएएफ

फिलाडेल्फिया ईगल्स

रोड्रिगो ब्लेंकशिप

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

केंडल ब्लैंटन

ते

लॉस एंजिल्स रामसो

खारी ब्लासिंगम

आरबी

शिकागो भालू

यहोशू ब्लेडसो

एसएएफ

इंग्लैंड के नए देशभक्त

डेविड ब्लो

क्यूबी

डेट्रॉइट लायंस

जॉय ब्लाउंट

एसएएफ

सियाटेल सीहाव्क्स

ऑस्टिन बेलीथ

सी

सियाटेल सीहाव्क्स

सीजे बोर्ड

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जायंट्स

क्रिस बोर्ड

LB

डेट्रॉइट लायंस

जैकब बोबेनमॉयर

रास

डेनवर ब्रोंकोस

इके बोएटगेर

ओजी

भैंस बिल

क्विंटन बोहन्ना

डीटी

डलास काउबॉय

नाज़ बोहनोन

ते

जैक्सनविल जगुआर

कोरी बोजोर्केज़

पी

क्लीवलैंड ब्राउन

ब्रैंडन बोल्डन

आरबी

लास वेगास रेडर्स

बुब्बा बोल्डन

एसएएफ

सियाटेल सीहाव्क्स

स्लेड बोल्डन

डब्ल्यूआर

बाल्टीमोर रेवेन्स

गैरेट बोल्स

ओटी

डेनवर ब्रोंकोस

निक बोल्टन

LB

कैनसस सिटी चीफ्स

देवांते बॉन्ड

LB

डलास काउबॉय

निक बोनिटो

LB

डेनवर ब्रोंकोस

रेगी बोनाफोन

आरबी

वाशिंगटन कमांडर्स

इयान बुक

क्यूबी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

थॉमस बुकर

डीटी

ह्यूस्टन टेक्सन

माइक बूने

आरबी

डेनवर ब्रोंकोस

डिकैप्रियो बूटल

सीबी

कैनसस सिटी चीफ्स

ब्रायोन बॉर्डर्स

सीबी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

लैरी बोरोमो

ओटी

शिकागो भालू

जोस बोर्रेगल्स

टम्पा बे बुकेनेर्स

जॉय बोसा

LB

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

निक बोसा

डे

सैन फ्रांसिस्को 49ers

सेड्रिक बोसवेल

सीबी

डेट्रॉइट लायंस

क्रिस बोसवेल

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

केंड्रिक बॉर्न

डब्ल्यूआर

इंग्लैंड के नए देशभक्त

लिन बोडेन

डब्ल्यूआर

मियामी डॉल्फ़िन

तशवन बोवर

डे

लास वेगास रेडर्स

निक बोवर्स

ते

लास वेगास रेडर्स

टायस बोसेर

LB

बाल्टीमोर रेवेन्स

क्रिस बॉयड

डाटाबेस

मिनेसोटा वाइकिंग्स

टायलर बॉयड

डब्ल्यूआर

सिनसिनाटी बेंगल्स

माइल्स बॉयकिन

डब्ल्यूआर

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

निक बॉयल

ते

बाल्टीमोर रेवेन्स

टिम बॉयल

क्यूबी

डेट्रॉइट लायंस

ब्रैडली बोज़मैन

सी

कैरोलिना पैंथर्स

जेम्स ब्रैडबेरी

सीबी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

गैरेट ब्रैडबरी

सी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

बेन ब्रैडेन

ओजी

डेनवर ब्रोंकोस

ट्रेवॉन ब्रैडफोर्ड

डब्ल्यूआर

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

जा'मार्कस ब्राडली

डब्ल्यूआर

क्लीवलैंड ब्राउन

शॉन ब्राडली

LB

फिलाडेल्फिया ईगल्स

डेरियस ब्रैडवेल

आरबी

कैरोलिना पैंथर्स

टॉम ब्रैडी

क्यूबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

जॉर्डन ब्रेलफोर्ड

डे

अटलांटा फाल्कन्स

ब्लेक ब्रैंडेल

ओटी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

जॉन ब्रैनन

डाटाबेस

सिनसिनाटी बेंगल्स

कैमरून ब्रेट

ते

टम्पा बे बुकेनेर्स

बेन ब्रेडेसन

ओजी

न्यूयॉर्क जायंट्स

ब्रैडी ब्रीज़

एसएएफ

डेट्रॉइट लायंस

मैट ब्रीडा

आरबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

जेक ब्रेंडेल

सी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

हारून ब्रेवर

रास

एरिज़ोना कार्डिनल्स

हारून ब्रेवर

सी

टेनेसी टाइटन्स

सीजे ब्रेवर

डीटी

भैंस बिल

कैड ब्रेवर

ते

सियाटेल सीहाव्क्स

चांडलर ब्रेवर

ओटी

लॉस एंजिल्स रामसो

खलीफा ब्राइस

LB

ग्रीन बे पैकर्स

शेमार ब्रिज

डब्ल्यूआर

बाल्टीमोर रेवेन्स

टेडी ब्रिजवाटर

क्यूबी

मियामी डॉल्फ़िन

गैरी ब्राइटवेल

आरबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

ब्यू ब्रिंकले

रास

अटलांटा फाल्कन्स

जैकन ब्रिस्कर

एसएएफ

शिकागो भालू

जैकोबी ब्रिसेट

क्यूबी

क्लीवलैंड ब्राउन

जस्टिन ब्रिटा

सी

ह्यूस्टन टेक्सन

के.जे. ब्रिटा

LB

टम्पा बे बुकेनेर्स

माइकल ब्रोकर्स

डे

डेट्रॉइट लायंस

कर्टिस ब्रूक्स

डीटी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

एलिस ब्रूक्स

LB

ग्रीन बे पैकर्स

जॉर्डन ब्रूक्स

LB

सियाटेल सीहाव्क्स

कैनेडी ब्रूक्स

आरबी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

नैट ब्रूक्स

सीबी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

टेरेंस ब्रूक्स

डाटाबेस

ह्यूस्टन टेक्सन

कॉर्टेज़ ब्रॉटन

डीटी

कैनसस सिटी चीफ्स

ए जे ब्राउन

डब्ल्यूआर

फिलाडेल्फिया ईगल्स

एंड्रयू ब्राउन

डीटी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

एंथोनी ब्राउन

सीबी

डलास काउबॉय

एंथोनी ब्राउन

क्यूबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

बेन ब्राउन

सी

सिनसिनाटी बेंगल्स

ब्रिटैन ब्राउन

आरबी

लास वेगास रेडर्स

कैम ब्राउन

LB

न्यूयॉर्क जायंट्स

डोंटे ब्राउन

जी

कैरोलिना पैंथर्स

डेरिक ब्राउन

डीटी

कैरोलिना पैंथर्स

डायमी ब्राउन

डब्ल्यूआर

वाशिंगटन कमांडर्स

इवान ब्राउन

सी

डेट्रॉइट लायंस

जेयोन ब्राउन

आईएलबी

लास वेगास रेडर्स

कामेरोन ब्राउन

डब्ल्यूआर

टम्पा बे बुकेनेर्स

क्यारोन ब्राउन

सीबी

डलास काउबॉय

लेडी ब्राउन

आरबी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

मैल्कॉम ब्राउन

डीटी

जैक्सनविल जगुआर

मार्क्विस ब्राउन

डब्ल्यूआर

एरिज़ोना कार्डिनल्स

माइक ब्राउन

डाटाबेस

मिनेसोटा वाइकिंग्स

मोंटेरिक ब्राउन

सीबी

जैक्सनविल जगुआर

नूह ब्राउन

डब्ल्यूआर

डलास काउबॉय

ऑरलैंडो ब्राउन

ओटी

कैनसस सिटी चीफ्स

फिरौन ब्राउन

ते

ह्यूस्टन टेक्सन

स्पेंसर ब्राउन

ओटी

भैंस बिल

टोनी ब्राउन

डाटाबेस

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

ट्रे ब्राउन

सीबी

सियाटेल सीहाव्क्स

ट्रेंट ब्राउन

ओटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

बैरन ब्राउनिंग

आईएलबी

डेनवर ब्रोंकोस

जेक ब्राउनिंग

क्यूबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

डेनियल ब्रुनस्किल

ओटी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

लोगान ब्रूस

ओजी

लॉस एंजिल्स रामसो

टेवेन ब्रायन

डीटी

क्लीवलैंड ब्राउन

ऑस्टिन ब्रायंट

LB

डेट्रॉइट लायंस

ब्रैंडिन ब्रायंट

डीटी

भैंस बिल

कोबी ब्रायंट

सीबी

सियाटेल सीहाव्क्स

हैरिसन ब्रायंट

ते

क्लीवलैंड ब्राउन

बिग कैट ब्रायंट

डे

डलास काउबॉय

माइल्स ब्रायंट

सीबी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

वन वन बकनर

डीटी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

शेन ब्यूचेल

क्यूबी

कैनसस सिटी चीफ्स

जोनाथन बुलार्ड

डे

मिनेसोटा वाइकिंग्स

रैंडी बैल

टेनेसी टाइटन्स

इयान बंटिंग

ते

डलास काउबॉय

स्पेंसर बर्फोर्ड

ओटी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

टेरेल बर्गेस

एसएएफ

लॉस एंजिल्स रामसो

रेक्स बर्कहेड

आरबी

ह्यूस्टन टेक्सन

ओरेन बर्क

आईएलबी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

ट्रेयलॉन बर्क

डब्ल्यूआर

टेनेसी टाइटन्स

आर्टी बर्न्स

सीबी

सियाटेल सीहाव्क्स

ब्रायन बर्न्स

डे

कैरोलिना पैंथर्स

जस्टिन बुरिसो

सीबी

कैरोलिना पैंथर्स

जो बुरो

क्यूबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

माइकल बर्टन

अमेरिकन प्लान

कैनसस सिटी चीफ्स

डीओन बुश

डाटाबेस

कैनसस सिटी चीफ्स

डेविन बुश

LB

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

मैट बुशमैन

ते

कैनसस सिटी चीफ्स

हैरिसन बटकर

कैनसस सिटी चीफ्स

एडम बटलर

डीटी

मियामी डॉल्फ़िन

डेरेन बटलर

LB

लास वेगास रेडर्स

मैल्कम बटलर

सीबी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

मैथ्यू बटलर

डीटी

लास वेगास रेडर्स

पर्सी बटलर

एसएएफ

वाशिंगटन कमांडर्स

वर्नोन बटलर

डीटी

लास वेगास रेडर्स

केविन बायर्ड

एफएस

टेनेसी टाइटन्स

अकियल बायर्स

डे

ग्रीन बे पैकर्स

जोश बनेस

एमएलबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

कैमरिन बायनम

सीबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

डेमियर बर्ड

डब्ल्यूआर

अटलांटा फाल्कन्स

जेसन कैबिंडा

अमेरिकन प्लान

डेट्रॉइट लायंस

लॉरेंस कैगर

ते

न्यूयॉर्क जेट्स

डीओन कैन

डब्ल्यूआर

फिलाडेल्फिया ईगल्स

योडी कैजस्ट

ओटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

रेमंड कैलाइस

आरबी

लॉस एंजिल्स रामसो

ग्रांट कैलकटेरा

ते

फिलाडेल्फिया ईगल्स

शाक कैलहौं

ओजी

वाशिंगटन कमांडर्स

शिलिक कैलहौं

LB

कैनसस सिटी चीफ्स

माइक कैलिएंडो

जी

कैनसस सिटी चीफ्स

ब्राइस कैलाहन

सीबी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

मार्केज़ कैलावे

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

जेक कैमरडा

पी

टम्पा बे बुकेनेर्स

कैलिस कैम्पबेल

डे

बाल्टीमोर रेवेन्स

चांस कैंपबेल

LB

टेनेसी टाइटन्स

डी'वोंड्रे कैंपबेल

ओएलबी

ग्रीन बे पैकर्स

एलिय्याह कैम्पबेल

डाटाबेस

मियामी डॉल्फ़िन

पैरिस कैम्पबेल

डब्ल्यूआर

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

टेवॉन कैम्पबेल

डाटाबेस

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

टायसन कैंपबेल

सीबी

जैक्सनविल जगुआर

मौरिस कनाडा

सीबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

ए जे कैन

ओजी

ह्यूस्टन टेक्सन

ट्रेंटन तोप

आरबी

टेनेसी टाइटन्स

डायलन कैंट्रेल

डब्ल्यूआर

वाशिंगटन कमांडर्स

एलेक्स कप्पा

ओजी

सिनसिनाटी बेंगल्स

जैकब कैप्रा

ओजी

भैंस बिल

जो कार्डोना

रास

इंग्लैंड के नए देशभक्त

डेनियल कार्लसन

लास वेगास रेडर्स

जैक्सन कारमेन

ओजी

सिनसिनाटी बेंगल्स

तारिक बढ़ई

एसएएफ

ग्रीन बे पैकर्स

डेरेक कैर्री

क्यूबी

लास वेगास रेडर्स

क्रिस कार्सन

आरबी

सियाटेल सीहाव्क्स

सेथन कार्टर

ते

मियामी डॉल्फ़िन

डीआंद्रे कार्टर

डब्ल्यूआर

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

जा'टायर कार्टर

ओजी

शिकागो भालू

जमाल कार्टर

LB

टेनेसी टाइटन्स

जर्मेन कार्टर

LB

कैनसस सिटी चीफ्स

लोरेंजो कार्टर

LB

अटलांटा फाल्कन्स

माइकल कार्टर

आरबी

न्यूयॉर्क जेट्स

रोजर कार्टर

ते

लॉस एंजिल्स रामसो

शाइहेम कार्टर

एसएएफ

टेनेसी टाइटन्स

टीजे कार्टर

सीबी

लॉस एंजिल्स रामसो

टोरी कार्टर

अमेरिकन प्लान

टेनेसी टाइटन्स

ज़ाचरी कार्टर

डीटी

सिनसिनाटी बेंगल्स

ब्लेक कैशमैन

LB

ह्यूस्टन टेक्सन

क्विंटेज सेफस

डब्ल्यूआर

डेट्रॉइट लायंस

आंद्रे चाचेरे

डाटाबेस

फिलाडेल्फिया ईगल्स

के'लावोन चाइसन

LB

जैक्सनविल जगुआर

शॉन चांडलर

डाटाबेस

कैरोलिना पैंथर्स

टाइ चांडलर

आरबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

डीजे चरक

डब्ल्यूआर

डेट्रॉइट लायंस

इरविन चार्ल्स

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जेट्स

साहदिक चार्ल्स

ओटी

वाशिंगटन कमांडर्स

टैको चार्लटन

डे

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

जा'मार चेस

डब्ल्यूआर

सिनसिनाटी बेंगल्स

डेविस चीक

क्यूबी

कैरोलिना पैंथर्स

कैमरून चीज़मैन

रास

वाशिंगटन कमांडर्स

सिंह चेनल

LB

कैनसस सिटी चीफ्स

एंथोनी चेसली

सीबी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

जूलियस चेस्टनट

आरबी

टेनेसी टाइटन्स

जेरेमी चिन्नो

एसएएफ

कैरोलिना पैंथर्स

डैन चिसेना

डब्ल्यूआर

मिनेसोटा वाइकिंग्स

ड्रयू क्रिसमैन

पी

सिनसिनाटी बेंगल्स

ब्रैडी क्रिस्टेंसेन

ओटी

कैरोलिना पैंथर्स

गेरोन क्रिश्चियन

ओटी

कैनसस सिटी चीफ्स

कोल क्रिस्टियनसेन

LB

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

ब्राडली चूब

ओएलबी

डेनवर ब्रोंकोस

निक चुब्बो

आरबी

क्लीवलैंड ब्राउन

लुईस सिने

एसएएफ

मिनेसोटा वाइकिंग्स

आंद्रे सिस्को

एसएएफ

जैक्सनविल जगुआर

चक क्लार्क

डाटाबेस

बाल्टीमोर रेवेन्स

डेमोन क्लार्क

LB

डलास काउबॉय

फ्रैंक क्लार्क

डे

कैनसस सिटी चीफ्स

केनी क्लार्क

एन टी

ग्रीन बे पैकर्स

ले'रेवेन क्लार्क

ओटी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

ट्रेवॉन क्लार्क

डब्ल्यूआर

बाल्टीमोर रेवेन्स

टायलर क्लार्क

डीटी

सिनसिनाटी बेंगल्स

टायलर क्लार्क

डीटी

वाशिंगटन कमांडर्स

क्रिस क्लेब्रूक्स

सीबी

जैक्सनविल जगुआर

चेस क्लेपूल

डब्ल्यूआर

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

माइकल क्लेमन्स

डे

न्यूयॉर्क जेट्स

रॉडने क्लेमन्स

एसएएफ

टेनेसी टाइटन्स

बेन क्लीवलैंड

जी

बाल्टीमोर रेवेन्स

एज्रा क्लीवलैंड

ओटी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

टाइरी क्लीवलैंड

डब्ल्यूआर

डेनवर ब्रोंकोस

कामेरोन क्लाइन

डे

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

जादेवोन क्लाउनी

डे

क्लीवलैंड ब्राउन

जैक कोआन

क्यूबी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

रान्डेल कोब

डब्ल्यूआर

ग्रीन बे पैकर्स

डेविन कोचरन

ओटी

सिनसिनाटी बेंगल्स

जैक कोक्रेन

LB

कैनसस सिटी चीफ्स

रॉस कॉकरेल

डाटाबेस

टम्पा बे बुकेनेर्स

जैक कोको

रास

ग्रीन बे पैकर्स

ए जे कोल

पी

लास वेगास रेडर्स

डायलन कोल

LB

टेनेसी टाइटन्स

कीलन कोल

डब्ल्यूआर

लास वेगास रेडर्स

मेसन कोल

सी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

क्वीनटेरियो कोल

एसएएफ

लास वेगास रेडर्स

कोरी कोलमैन

डब्ल्यूआर

कैनसस सिटी चीफ्स

जस्टिन कोलमैन

सीबी

सियाटेल सीहाव्क्स

लर्नेल कोलमैन

ओटी

मियामी डॉल्फ़िन

शॉन कोलमैन

ओटी

शिकागो भालू

टेविन कोलमैन

आरबी

न्यूयॉर्क जेट्स

एलजे कोलियर

डे

सियाटेल सीहाव्क्स

एवियंट कॉलिन्स

ओटी

डलास काउबॉय

ला'एल कोलिन्स

ओटी

सिनसिनाटी बेंगल्स

मलिक कोलिन्स

डीटी

ह्यूस्टन टेक्सन

निको कॉलिन्स

डब्ल्यूआर

ह्यूस्टन टेक्सन

ज़ेवेन कॉलिन्स

LB

एरिज़ोना कार्डिनल्स

ट्रिस्टन कोलन-कैस्टिलो

सी

बाल्टीमोर रेवेन्स

जॉन कॉमिन्स्की

डे

डेट्रॉइट लायंस

टॉम कॉम्पटन

ओजी

डेनवर ब्रोंकोस

जैक कोंक्लिन

ओटी

क्लीवलैंड ब्राउन

टायलर कोंक्लिन

ते

न्यूयॉर्क जेट्स

क्रिस कॉनली

डब्ल्यूआर

ह्यूस्टन टेक्सन

रयान कोनेली

आईएलबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

जेम्स कोनर

आरबी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

स्नूप कोनर

आरबी

जैक्सनविल जगुआर

टान्नर कोनर

ते

मियामी डॉल्फ़िन

ब्रायन कुक

एसएएफ

कैनसस सिटी चीफ्स

डाल्विन कुक

आरबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

डायलन कुक

ओटी

टम्पा बे बुकेनेर्स

जेम्स कुक

आरबी

भैंस बिल

लोगान कुक

पी

जैक्सनविल जगुआर

ब्रैंडिन रसोइया

डब्ल्यूआर

ह्यूस्टन टेक्सन

केस कुकस

क्यूबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

अमारी कूपर

डब्ल्यूआर

क्लीवलैंड ब्राउन

क्रिस कूपर

डाटाबेस

टम्पा बे बुकेनेर्स

जोनाथन कूपर

LB

डेनवर ब्रोंकोस

मार्क्विस कोपलैंड

डीटी

लॉस एंजिल्स रामसो

ऑस्टिन कॉर्बेट

ओजी

कैरोलिना पैंथर्स

जशौन कॉर्बिन

आरबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

कोड़ी कोर

डब्ल्यूआर

मियामी डॉल्फ़िन

यूसुफ कॉर्कर

डाटाबेस

न्यूयॉर्क जायंट्स

जैशोन कॉर्नेल

डीटी

डेट्रॉइट लायंस

मैट कोराल

क्यूबी

कैरोलिना पैंथर्स

ब्राइस कॉस्बी

एसएएफ

लास वेगास रेडर्स

सैमुअल कॉस्मी

ओटी

वाशिंगटन कमांडर्स

जेफ कॉटन

डब्ल्यूआर

जैक्सनविल जगुआर

लेस्टर कॉटन

ओजी

लास वेगास रेडर्स

नाथन कॉटरेल

आरबी

जैक्सनविल जगुआर

कार्टर कफलिन

LB

न्यूयॉर्क जायंट्स

यशायाह कल्टर

डब्ल्यूआर

शिकागो भालू

किर्क चचेरे भाई

क्यूबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

केके कूटी

डब्ल्यूआर

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

ब्रिटेन कोवे

डब्ल्यूआर

फिलाडेल्फिया ईगल्स

क्रिश्चियन कोविंगटन

डे

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

बायरन Cowart

डीटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

ब्रायन कॉक्स

डे

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

फ्लेचर कॉक्स

डीटी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

जाब्रिल कॉक्स

LB

डलास काउबॉय

मो अली-कॉक्स

ते

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

मॉर्गन कॉक्स

रास

टेनेसी टाइटन्स

टायलर कोयल

एसएएफ

डलास काउबॉय

नदी क्रेक्राफ्ट

डब्ल्यूआर

मियामी डॉल्फ़िन

हारून क्रॉफर्ड

डीटी

बाल्टीमोर रेवेन्स

केकोआ क्रॉफर्ड

डब्ल्यूआर

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

दमारिया क्रॉकेट

आरबी

डेनवर ब्रोंकोस

कॉय क्रोनको

ओटी

जैक्सनविल जगुआर

मेसन क्रॉस्बी

ग्रीन बे पैकर्स

मैक्स क्रॉसबी

डे

लास वेगास रेडर्स

चार्ल्स क्रॉस

ओटी

सियाटेल सीहाव्क्स

निक क्रॉस

डाटाबेस

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

कीयन क्रॉसेन

डाटाबेस

मियामी डॉल्फ़िन

जैमिसन क्राउडर

डब्ल्यूआर

भैंस बिल

ताए क्राउडर

LB

न्यूयॉर्क जायंट्स

डेन क्रुइशांक

डाटाबेस

शिकागो भालू

डस्टिन क्रुम

क्यूबी

कैनसस सिटी चीफ्स

कोरी कनिंघम

ओटी

न्यूयॉर्क जायंट्स

माइरॉन कनिंघम

ओटी

ह्यूस्टन टेक्सन

जैच कनिंघम

आईएलबी

टेनेसी टाइटन्स

जेक कर्हान

ओटी

सियाटेल सीहाव्क्स

कामरेन कर्ल

एसएएफ

वाशिंगटन कमांडर्स

विन्नी करी

डे

न्यूयॉर्क जेट्स

लॉयड कुशनबेरी

सी

डेनवर ब्रोंकोस

मार्सेल डाबोस

एसएएफ

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

डोमिनिक डैफ़नी

ते

ग्रीन बे पैकर्स

डेनिस डेली

ओटी

कैरोलिना पैंथर्स

ताए डेली

एसएएफ

एरिज़ोना कार्डिनल्स

डीजे डलास

आरबी

सियाटेल सीहाव्क्स

ड्रू डालमन

सी

अटलांटा फाल्कन्स

एंडी डाल्टन

क्यूबी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

स्कॉट डेली

रास

डेट्रॉइट लायंस

ब्रैंडिन डैंड्रिज

डाटाबेस

कैनसस सिटी चीफ्स

चेस डेनियल

क्यूबी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

मिकी डेनियल

आरबी

अटलांटा फाल्कन्स

डेमियन डेनियल

डेली

ह्यूस्टन टेक्सन

जेम्स डेनियल

ओजी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

माइकल डन्ना

डे

कैनसस सिटी चीफ्स

कैमरून डेंट्ज़लर

सीबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

फ्रैंक डार्बी

डब्ल्यूआर

अटलांटा फाल्कन्स

रोनाल्ड डार्बी

सीबी

डेनवर ब्रोंकोस

जेलोन डार्डन

डब्ल्यूआर

टम्पा बे बुकेनेर्स

सैम डारनोल्ड

क्यूबी

कैरोलिना पैंथर्स

ईसाई डारिसाव

ओटी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

जूलीएन डेवनपोर्ट

ओटी

शिकागो भालू

मार्कस डेवनपोर्ट

डे

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

लवोंटे डेविड

ओएलबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

डीजे डेविडसन

डीटी

न्यूयॉर्क जायंट्स

मार्लन डेविडसन

डे

अटलांटा फाल्कन्स

ज़ैक डेविडसन

ते

मिनेसोटा वाइकिंग्स

डेनियल डेवी

डाटाबेस

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

एश्टिन डेविस

एसएएफ

न्यूयॉर्क जेट्स

कार्ल डेविस

डीटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

कार्लोस डेविस

डीटी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

कार्लटन डेविस

सीबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

कोड़ी डेविस

डाटाबेस

इंग्लैंड के नए देशभक्त

कोरी डेविस

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जेट्स

डेवियन डेविस

डब्ल्यूआर

ह्यूस्टन टेक्सन

डेमारियो डेविस

ओएलबी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

गेब्रियल डेविस

डब्ल्यूआर

भैंस बिल

जालेन डेविस

सीबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

जालिन आर्मर-डेविस

सीबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

जमाल डेविस

LB

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

जैमिन डेविस

LB

वाशिंगटन कमांडर्स

जाराड डेविस

एमएलबी

डेट्रॉइट लायंस

जेसी डेविस

ओजी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

जॉर्डन डेविस

डीटी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

कडेन डेविस

डब्ल्यूआर

डेनवर ब्रोंकोस

कालिया डेविस

डीटी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

खलील डेविस

डीटी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

मलिक डेविस

आरबी

डलास काउबॉय

माइकल डेविस

सीबी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

माइक डेविस

आरबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

नैट डेविस

ओजी

टेनेसी टाइटन्स

रेकवॉन डेविस

डीटी

मियामी डॉल्फ़िन

शबरी डेविस

डाटाबेस

जैक्सनविल जगुआर

शॉन डेविस

एसएएफ

ग्रीन बे पैकर्स

ताए डेविस

LB

ह्यूस्टन टेक्सन

टायलर डेविस

ते

ग्रीन बे पैकर्स

व्याट डेविस

जी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

डायोन डॉकिन्स

ओटी

भैंस बिल

नूह डॉकिन्स

LB

शिकागो भालू

शेल्डन डे

डीटी

क्लीवलैंड ब्राउन

डिवाइन डेब्लो

LB

लास वेगास रेडर्स

जमील डीन

डाटाबेस

टम्पा बे बुकेनेर्स

नाकोबे डीन

LB

फिलाडेल्फिया ईगल्स

डावसन डीटन

सी

क्लीवलैंड ब्राउन

टेलर डेकर

ओटी

डेट्रॉइट लायंस

ऑस्टिन डेकुलस

ओटी

ह्यूस्टन टेक्सन

डेवोंटे डेडमोन

डब्ल्यूआर

मियामी डॉल्फ़िन

योशिय्याह देगुआरा

ते

ग्रीन बे पैकर्स

माइकल डीइटर

ओजी

मियामी डॉल्फ़िन

जीन डेलेंस

ओटी

शिकागो भालू

डी डेलाने

डाटाबेस

टम्पा बे बुकेनेर्स

ग्रांट डेलपिट

एसएएफ

क्लीवलैंड ब्राउन

बेन देलुका

एसएएफ

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

जमील डेम्बी

ओजी

लॉस एंजिल्स रामसो

ट्रेवर डेनबो

एसएएफ

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

कुओनी डेन्गो

LB

अटलांटा फाल्कन्स

डार्केज़ डेनार्ड

डाटाबेस

सैन फ्रांसिस्को 49ers

एंड्रयू डीपाओला

रास

मिनेसोटा वाइकिंग्स

ड्रू डेसजर्लाइस

ओजी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

कैमरून डिकर

लॉस एंजिल्स रामसो

लैंडन डिकर्सन

ओजी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

मैट डिकर्सन

डे

एरिज़ोना कार्डिनल्स

माइकल डिक्सन

पी

सियाटेल सीहाव्क्स

केलेन डाइस्चो

ओटी

मियामी डॉल्फ़िन

क्वांड्रे डिग्स

एसएस

सियाटेल सीहाव्क्स

स्टीफन डिग्स

डब्ल्यूआर

भैंस बिल

ट्रेवॉन डिग्स

सीबी

डलास काउबॉय

क्रिश्चियन डिलाउरो

ओटी

टेनेसी टाइटन्स

आंद्रे डिलार्ड

ओटी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

ए जे डिलन

आरबी

ग्रीन बे पैकर्स

विक्टर डिमुकेजे

LB

एरिज़ोना कार्डिनल्स

बेन डिनुची

क्यूबी

डलास काउबॉय

दाई'जीन डिक्सन

डब्ल्यूआर

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

डी'शान डिक्सन

डे

जैक्सनविल जगुआर

जेक डिक्सन

ओटी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

रिले डिक्सन

पी

लॉस एंजिल्स रामसो

जेके डोबिन्स

आरबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

जोशुआ डॉब्स

क्यूबी

क्लीवलैंड ब्राउन

टायरेल डोडसन

LB

भैंस बिल

माइकल डॉगबे

डे

एरिज़ोना कार्डिनल्स

जोजो डोमन

LB

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

हारून डोनाल्ड

डे

लॉस एंजिल्स रामसो

एंड्रयू डोनाल

टी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

माइल्स डोर्न

एसएएफ

मिनेसोटा वाइकिंग्स

फिलिप डोरसेट

डब्ल्यूआर

ह्यूस्टन टेक्सन

खलील डोर्सी

डाटाबेस

न्यूयॉर्क जायंट्स

ग्रेग डॉर्टच

डब्ल्यूआर

एरिज़ोना कार्डिनल्स

कीलन दोस

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जायंट्स

जहान डॉटसन

डब्ल्यूआर

वाशिंगटन कमांडर्स

केविन डॉटसन

ओजी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

रोमियो डौब्स

डब्ल्यूआर

ग्रीन बे पैकर्स

जमील डगलस

ओजी

न्यूयॉर्क जायंट्स

रसूल डगलस

सीबी

ग्रीन बे पैकर्स

रिको डॉवले

आरबी

डलास काउबॉय

एंड्रयू डॉवेल

LB

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

ऋषि डॉक्सटेटर

ओटी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

टॉमी डॉयल

ओटी

भैंस बिल

डकोटा डोज़ियर

ओजी

शिकागो भालू

केन्याई ड्रेक

आरबी

लास वेगास रेडर्स

जोश ड्रायडेन

डाटाबेस

वाशिंगटन कमांडर्स

जैक ड्रिस्कॉल

ओटी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

जेफ ड्रिस्केल

क्यूबी

ह्यूस्टन टेक्सन

डोंटारियो ड्रमोंड

डब्ल्यूआर

डलास काउबॉय

काइल डगर

एसएएफ

इंग्लैंड के नए देशभक्त

ग्रेग डुलसिचो

ते

डेनवर ब्रोंकोस

एश्टन डुलिन

डब्ल्यूआर

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

विलियम डंकल

ओजी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

यशायाह दुन्नी

सीबी

न्यूयॉर्क जेट्स

माइकल डुन्नो

ओटी

क्लीवलैंड ब्राउन

बड डुप्री

ओएलबी

टेनेसी टाइटन्स

डेकोबी दुरंत

सीबी

लॉस एंजिल्स रामसो

माटेओ दुरंतो

आरबी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

यासिर दुरंतो

ओटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

डेविन डुवेर्ने

डब्ल्यूआर

बाल्टीमोर रेवेन्स

रॉस ड्वेले

ते

सैन फ्रांसिस्को 49ers

ट्रॉय डाई

LB

मिनेसोटा वाइकिंग्स

जेरियन एली

आरबी

कैनसस सिटी चीफ्स

जैकब ईज़ोन

क्यूबी

सियाटेल सीहाव्क्स

डोमिनिक एबरले

ग्रीन बे पैकर्स

अर्नोल्ड एबिकेटी

डे

अटलांटा फाल्कन्स

ट्रेस्टन एबनेर

आरबी

शिकागो भालू

शिमशोन एबुकामी

ओएलबी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

ब्रैंडिन इकोल्स

सीबी

न्यूयॉर्क जेट्स

चेस एडमंड्स

आरबी

मियामी डॉल्फ़िन

टेरेल एडमंड्स

एसएस

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

ट्रेमाइन एडमंड्स

एमएलबी

भैंस बिल

ट्रे एडमंड्स

आरबी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

चुमा एडोगा

ओटी

न्यूयॉर्क जेट्स

ऑस्टिन एडवर्ड्स

डे

कैनसस सिटी चीफ्स

ब्रायन एडवर्ड्स

डब्ल्यूआर

अटलांटा फाल्कन्स

डेविड एडवर्ड्स

ओटी

लॉस एंजिल्स रामसो

गस एडवर्ड्स

आरबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

मारियो एडवर्ड्स

डे

शिकागो भालू

माइक एडवर्ड्स

एसएएफ

टम्पा बे बुकेनेर्स

टीजे एडवर्ड्स

LB

फिलाडेल्फिया ईगल्स

एमेके एग्बुले

LB

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

सैम एगुआवोएन

LB

मियामी डॉल्फ़िन

सैम एहलिंगर

क्यूबी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

लियाम ईचेनबर्ग

ओटी

मियामी डॉल्फ़िन

मिलो आइफ्लर

LB

वाशिंगटन कमांडर्स

डाइटर ईसेलेन

ओजी

शिकागो भालू

ऑस्टिन एकेलर

आरबी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

डेनियल एकुआले

डीटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

इकेम एकवोनु

ओटी

कैरोलिना पैंथर्स

कैयर एलाम

सीबी

भैंस बिल

मकई एल्डर

सीबी

वाशिंगटन कमांडर्स

पैट एल्फलिन

सी

कैरोलिना पैंथर्स

बेन एलेफ़सन

ते

जैक्सनविल जगुआर

बेन एलेफ़सन

ते

मिनेसोटा वाइकिंग्स

डीशोन इलियट

डाटाबेस

डेट्रॉइट लायंस

ईजेकील इलियट

आरबी

डलास काउबॉय

जेक इलियट

फिलाडेल्फिया ईगल्स

जॉर्डन इलियट

डीटी

क्लीवलैंड ब्राउन

एलेक्स एलिस

ते

एरिज़ोना कार्डिनल्स

जबरी एलिसो

डीटी

न्यूयॉर्क जायंट्स

जस्टिन एलिस

डीटी

न्यूयॉर्क जायंट्स

क्रिश्चियन एलिस

LB

फिलाडेल्फिया ईगल्स

कैडेन एलिस

LB

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

नूह एलिस

डीटी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

जर्मेन एलुमुनोर

ओजी

लास वेगास रेडर्स

मार्टिन इमर्सन

सीबी

क्लीवलैंड ब्राउन

प्रिंस एमिलिक

डीटी

भैंस बिल

जेम्स एम्पे

सी

डलास काउबॉय

किंग्सले एनगबरे

LB

ग्रीन बे पैकर्स

इवान एंग्राम

ते

जैक्सनविल जगुआर

कबिओन एंटो

सीबी

ग्रीन बे पैकर्स

ए जे एपेनेसा

डे

भैंस बिल

मार्कस एप्स

एसएएफ

फिलाडेल्फिया ईगल्स

एलेक्स एरिकसन

डब्ल्यूआर

वाशिंगटन कमांडर्स

ज़ैच एर्ट्ज़

ते

एरिज़ोना कार्डिनल्स

कैमरून इरविंग

ओजी

कैरोलिना पैंथर्स

डी'वेन एस्क्रिज

डब्ल्यूआर

सियाटेल सीहाव्क्स

ड्रू एस्ट्राडा

डब्ल्यूआर

ह्यूस्टन टेक्सन

डोरियन एथरिज

आईएलबी

अटलांटा फाल्कन्स

ट्रैविस एटियेन

आरबी

जैक्सनविल जगुआर

डैनी एटलिंग

क्यूबी

ग्रीन बे पैकर्स

निक यूबैंक्स

ते

सिनसिनाटी बेंगल्स

अकायलेब इवांस

सीबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

बॉबी इवांसो

ओटी

लॉस एंजिल्स रामसो

क्रिस इवान

आरबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

डैरेन इवांस

डाटाबेस

न्यूयॉर्क जायंट्स

डैरिन्टन इवांस

आरबी

शिकागो भालू

जस्टिन इवांस

एसएस

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

माइक इवांस

डब्ल्यूआर

टम्पा बे बुकेनेर्स

नैट इवांस

LB

जैक्सनविल जगुआर

राशान इवांस

आईएलबी

अटलांटा फाल्कन्स

गेराल्ड एवरेट

ते

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

ओबिन्ना एज़ेस

ओटी

डेट्रॉइट लायंस

यहोशू एज़ेडु

ओजी

न्यूयॉर्क जायंट्स

एरिक एज़ुकन्मा

डब्ल्यूआर

मियामी डॉल्फ़िन

जेकेज़ एज़र्ड

डब्ल्यूआर

वाशिंगटन कमांडर्स

डेनियल फालेले

ओटी

बाल्टीमोर रेवेन्स

काइलर फैक्रेल

LB

लास वेगास रेडर्स

ब्रैंडन फेससन

डाटाबेस

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

डिएगो फगोटा

LB

बाल्टीमोर रेवेन्स

कैमी फेयरबैरनी

ह्यूस्टन टेक्सन

जॉर्ज फैंटे

ओटी

न्यूयॉर्क जेट्स

नूह फंता

ते

सियाटेल सीहाव्क्स

कालेब फ़ार्ले

सीबी

टेनेसी टाइटन्स

मैट फ़ार्निओक

जी

डलास काउबॉय

ल्यूक फैरेल

ते

जैक्सनविल जगुआर

फ़ॉले फ़तुकासी

डीटी

जैक्सनविल जगुआर

ओलाकुनले फाटुकासी

आईएलबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

अली फयादी

LB

फिलाडेल्फिया ईगल्स

तवियन पर्व

आरबी

जैक्सनविल जगुआर

डैन फेनी

ओजी

न्यूयॉर्क जेट्स

ब्रीडेन फेहोको

डीटी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

सिमी फेहोको

डब्ल्यूआर

डलास काउबॉय

मैट फीलर

ओटी

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

क्लेटन फेजेडेलेम

डाटाबेस

मियामी डॉल्फ़िन

जॉन फेलिसियानो

ओजी

न्यूयॉर्क जायंट्स

डिमेट्रिक फेल्टन

आरबी

क्लीवलैंड ब्राउन

रशद फेंटन

डाटाबेस

कैनसस सिटी चीफ्स

जेम्स फेरेन्ट्ज़ो

सी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

ब्लेक फर्ग्यूसन

रास

मियामी डॉल्फ़िन

जेक फर्ग्यूसन

ते

डलास काउबॉय

जयलोन फर्ग्यूसन

LB

बाल्टीमोर रेवेन्स

पार्कर फर्ग्यूसन

जी

न्यूयॉर्क जेट्स

रीड फर्ग्यूसन

रास

भैंस बिल

एथन फर्ना

डब्ल्यूआर

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

क्लेलिन फेरेल

डे

लास वेगास रेडर्स

मौरिस फ्रेंच

डब्ल्यूआर

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

डामार्कस फील्ड्स

डाटाबेस

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

जस्टिन फील्ड्स

क्यूबी

शिकागो भालू

तारिक कास्त्रो-फ़ील्ड

सीबी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

शरीफ फिंच

LB

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

क्रिस फिन्के

डब्ल्यूआर

शिकागो भालू

एंथोनी फ़िर्कसेर

ते

अटलांटा फाल्कन्स

टकर फिस्क

ते

अटलांटा फाल्कन्स

डीज़ फिट्ज़पैट्रिक

डब्ल्यूआर

टेनेसी टाइटन्स

जॉन फिट्ज़पैट्रिक

ते

अटलांटा फाल्कन्स

मिंका फिट्ज़पैट्रिक

एफएस

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

जो फ्लैको

क्यूबी

न्यूयॉर्क जेट्स

टायोन फ्लीट-डेविस

आरबी

कैनसस सिटी चीफ्स

थॉमस फ्लेचर

रास

कैरोलिना पैंथर्स

कॉर्डेल फ्लोट

सीबी

न्यूयॉर्क जायंट्स

डैलिस फूल

सीबी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

ट्रे फूल

सीबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

लियोनार्ड फ़्लॉइड

ओएलबी

लॉस एंजिल्स रामसो

निक फोलेस

क्यूबी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

निक फोक

इंग्लैंड के नए देशभक्त

ड्रू फोर्ब्स

ओटी

क्लीवलैंड ब्राउन

कोड़ी फोर्ड

ओटी

भैंस बिल

डी फोर्ड

ओएलबी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

जेरोम फोर्ड

आरबी

क्लीवलैंड ब्राउन

जॉनाथन फोर्ड

एसएएफ

ड्राफ्ट ड्राफ्ट

जोनाथन फोर्ड

डीटी

ग्रीन बे पैकर्स

माइक फोर्ड

डाटाबेस

अटलांटा फाल्कन्स

निक फोर्ड

ओजी

जैक्सनविल जगुआर

पूना फोर्ड

डीटी

सियाटेल सीहाव्क्स

रूडी फोर्ड

डाटाबेस

जैक्सनविल जगुआर

डी'ओंटा फोरमैन

आरबी

कैरोलिना पैंथर्स

डैरिक फॉरेस्ट

एसएएफ

वाशिंगटन कमांडर्स

मिलर फोरिस्टल

ते

क्लीवलैंड ब्राउन

स्टोन फोर्सिथे

ओटी

सियाटेल सीहाव्क्स

ल्यूक फोर्टनर

सी

जैक्सनविल जगुआर

जोडी फ़ोर्टसन

ते

कैनसस सिटी चीफ्स

रॉबर्ट फोस्टर

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जायंट्स

कोल फादरिंघम

ते

लास वेगास रेडर्स

Leki Fotu

डीटी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

डौरिस फाउंटेन

डब्ल्यूआर

कैनसस सिटी चीफ्स

लियोनार्ड फोरनेट

आरबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

डांटे फाउलर

डे

डलास काउबॉय

डेमेट्रियस फ्लैनिगन-फाउल्स

LB

सैन फ्रांसिस्को 49ers

जैक फॉक्स

पी

डेट्रॉइट लायंस

मॉर्गन फॉक्स

डे

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

टॉमन फॉक्स

LB

न्यूयॉर्क जायंट्स

जैकोबी फ्रांसिस

डाटाबेस

ह्यूस्टन टेक्सन

बेंजी फ्रैंकलिन

डाटाबेस

जैक्सनविल जगुआर

सैम फ्रैंकलिन

एसएएफ

कैरोलिना पैंथर्स

ज़ैरे फ्रैंकलिन

ओएलबी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

फेलिप फ्रैंक्स

क्यूबी

अटलांटा फाल्कन्स

जॉर्डन फ्रैंक्स

ते

कैनसस सिटी चीफ्स

रॉयस फ्रीमैन

आरबी

ह्यूस्टन टेक्सन

पैट फ्रीरमुथ

ते

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

वेस्ले फ्रेंच

सी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

टाइ फ्राईफोगल

डब्ल्यूआर

डलास काउबॉय

ट्रैविस फुलघम

डब्ल्यूआर

डेनवर ब्रोंकोस

हारून फुलर

डब्ल्यूआर

सियाटेल सीहाव्क्स

जॉर्डन फुलर

एसएएफ

लॉस एंजिल्स रामसो

केंडल फुलर

सीबी

वाशिंगटन कमांडर्स

काइल फुलर

ओजी

सियाटेल सीहाव्क्स

काइल फुलर

सीबी

बाल्टीमोर रेवेन्स

ट्रैवन फुलर

डाटाबेस

भैंस बिल

क्रिस्टियन फुल्टन

सीबी

टेनेसी टाइटन्स

ट्रॉय फुमागल्ली

ते

सैन फ्रांसिस्को 49ers

जेक फंक

आरबी

लॉस एंजिल्स रामसो

ब्लेन गैबर्ट

क्यूबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

रिको गैफोर्ड

सीबी

ग्रीन बे पैकर्स

रसेल गेज

डब्ल्यूआर

टम्पा बे बुकेनेर्स

लैमोंट गेलार्ड

सी

सिनसिनाटी बेंगल्स

ग्रेग गेनेस

डीटी

लॉस एंजिल्स रामसो

इनिस गेनेस

एसएएफ

ग्रीन बे पैकर्स

केनेथ गेनवेल

आरबी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

अकीम डेविस-गेथेरो

LB

सिनसिनाटी बेंगल्स

टीपा गैलाइ

LB

ग्रीन बे पैकर्स

नेविल गैलीमोर

डीटी

डलास काउबॉय

माइकल गैलप

डब्ल्यूआर

डलास काउबॉय

ग्राहम गानो

न्यूयॉर्क जायंट्स

चेस गार्बर्स

क्यूबी

लास वेगास रेडर्स

एलिजा गार्सिया

डे

लॉस एंजिल्स रामसो

मैक्स गार्सिया

सी

न्यूयॉर्क जायंट्स

डेनिस गार्डेक

LB

एरिज़ोना कार्डिनल्स

अहमद गार्डनर

सीबी

न्यूयॉर्क जेट्स

डॉन गार्डनर

सीबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

फेरोड गार्डनर

LB

वाशिंगटन कमांडर्स

जोनाथन गैरीबाय

डलास काउबॉय

जिमी गारोपोलो

क्यूबी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

क्रिस गैरेट

LB

लॉस एंजिल्स रामसो

हास्केल गैरेट

डीटी

टेनेसी टाइटन्स

माइल्स गैरेट

डे

क्लीवलैंड ब्राउन

जोनाथन गारविन

LB

ग्रीन बे पैकर्स

राशन गैरी

LB

ग्रीन बे पैकर्स

माइल्स गास्किन

आरबी

मियामी डॉल्फ़िन

निक गेट्स

सी

न्यूयॉर्क जायंट्स

मैट गे

लॉस एंजिल्स रामसो

जो गाज़ियानो

डे

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

यिर्मयाह जेमेल

LB

सैन फ्रांसिस्को 49ers

टान्नर जेंट्री

डब्ल्यूआर

भैंस बिल

जैच जेंट्री

ते

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

एलन जॉर्ज

सीबी

सिनसिनाटी बेंगल्स

जेक गर्वसे

LB

लॉस एंजिल्स रामसो

माइक गेसिकिक

ते

मियामी डॉल्फ़िन

विलियम घोलस्टन

डीटी

टम्पा बे बुकेनेर्स

जैक गिबेंस

LB

टेनेसी टाइटन्स

एंटोनियो गिब्सन

आरबी

वाशिंगटन कमांडर्स

ल्यूक गिफोर्ड

LB

डलास काउबॉय

मार्क गिल्बर्ट

सीबी

डेट्रॉइट लायंस

यूलिसिस गिल्बर्टे

LB

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

ज़ायोन गिल्बर्ट

डाटाबेस

न्यूयॉर्क जायंट्स

कैम गिल

LB

टम्पा बे बुकेनेर्स

ट्रेंटन गिल

पी

शिकागो भालू

जेमी गिलान

पी

न्यूयॉर्क जायंट्स

टायरी गिलेस्पी

एसएएफ

लास वेगास रेडर्स

नाथन गिलियम

ओजी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

रेगी गिलियम

अमेरिकन प्लान

भैंस बिल

ब्लेक गिलिकिन

पी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

अलोही गिल्मन

एसएएफ

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

शर्मनाक गिलमोर

जी

सियाटेल सीहाव्क्स

स्टीफ़न गिलमोर

सीबी

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

ट्रेविस गिप्सन

LB

शिकागो भालू

नोलन गिवानो

ते

डेट्रॉइट लायंस

केविन गिवेंस

डीटी

सैन फ्रांसिस्को 49ers

जेफ ग्लैडनी

सीबी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

क्रिस ग्लेसर

ओजी

कैनसस सिटी चीफ्स

ग्राहम ग्लासगो

सी

डेनवर ब्रोंकोस

मार्क ग्लोविंस्की

ओजी

न्यूयॉर्क जायंट्स

डेवोन गॉडचौक्स

डीटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

क्रिस गॉडविन

डब्ल्यूआर

टम्पा बे बुकेनेर्स

ल्यूक गोएडेके

ओटी

टम्पा बे बुकेनेर्स

डलास गोएडेर्ट

ते

फिलाडेल्फिया ईगल्स

जारेड गोफ्

क्यूबी

डेट्रॉइट लायंस

एंटोनियो गैंडी-गोल्डन

डब्ल्यूआर

वाशिंगटन कमांडर्स

मार्कस गोल्डन

डे

एरिज़ोना कार्डिनल्स

केनी गोलाडे

डब्ल्यूआर

न्यूयॉर्क जायंट्स

चौंसी गोल्स्टन

डे

डलास काउबॉय

मैट गोनो

ओटी

न्यूयॉर्क जायंट्स

ज़ेन गोंजालेज

कैरोलिना पैंथर्स

डेनजेल गुड

ओटी

लास वेगास रेडर्स

कैमरून गूदे

LB

मियामी डॉल्फ़िन

मारियो गुडरिक

सीबी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

टायलर गुडसन

आरबी

ग्रीन बे पैकर्स

सीजे गुडविन

डाटाबेस

डलास काउबॉय

मार्क्विस गुडविन

डब्ल्यूआर

सियाटेल सीहाव्क्स

जोश गॉर्डन

डब्ल्यूआर

कैनसस सिटी चीफ्स

काइलर गॉर्डन

सीबी

शिकागो भालू

मेल्विन गॉर्डन

आरबी

डेनवर ब्रोंकोस

डेरिक गोर

आरबी

कैनसस सिटी चीफ्स

कोल्बी गोसेट

ओजी

अटलांटा फाल्कन्स

मैट गोटेल

एन टी

सियाटेल सीहाव्क्स

एडम गोटिस

डे

जैक्सनविल जगुआर

रोबी गोल्ड

सैन फ्रांसिस्को 49ers

ताई गोवानी

सीबी

फिलाडेल्फिया ईगल्स

ब्रैंडन ग्राहम

डे

फिलाडेल्फिया ईगल्स

ता'क्वान ग्राहम

डीटी

अटलांटा फाल्कन्स

कार्ल ग्रैंडसन

डे

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

काइलेन ग्रानसन

ते

इंडियानापोलिस कोल्ट्स

जकीम ग्रांट

डब्ल्यूआर

क्लीवलैंड ब्राउन

रिची ग्रांट

एसएएफ

अटलांटा फाल्कन्स

ह्रोनिस ग्रासू

ओजी

लास वेगास रेडर्स

डैनी ग्रे

डब्ल्यूआर

सैन फ्रांसिस्को 49ers

जेटी ग्रे

डाटाबेस

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

नूह ग्रे

ते

कैनसस सिटी चीफ्स

विन्सेंट ग्रे

डाटाबेस

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

सिरिल ग्रेसन

डब्ल्यूआर

टम्पा बे बुकेनेर्स

ए जे ग्रीन

सीबी

क्लीवलैंड ब्राउन

ए जे ग्रीन

डब्ल्यूआर

एरिज़ोना कार्डिनल्स

हारून ग्रीन

आरबी

भैंस बिल

कार्सन ग्रीन

ओटी

टेनेसी टाइटन्स

चाज़ ग्रीन

ओजी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

गेरी ग्रीन

डे

लास वेगास रेडर्स

जुवान ग्रीन

डब्ल्यूआर

अटलांटा फाल्कन्स

जुवान ग्रीन

डब्ल्यूआर

टेनेसी टाइटन्स

केंड्रिक ग्रीन

जी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

केन्योन ग्रीन

ओटी

ह्यूस्टन टेक्सन

रशीम ग्रीन

डे

ह्यूस्टन टेक्सन

सेठ ग्रीन

ते

ह्यूस्टन टेक्सन

जोनाथन ग्रीनार्ड

डे

ह्यूस्टन टेक्सन

माइक ग्रीन

डेली

टम्पा बे बुकेनेर्स

एथन ग्रीनिज

ओटी

न्यू ऑरलियन्स संन्यासी

ड्रे ग्रीनलॉ

LB

सैन फ्रांसिस्को 49ers

नासिर ग्रीर

डाटाबेस

कैनसस सिटी चीफ्स

रैंडी ग्रेगरी

डे

डेनवर ब्रोंकोस

एवरसन ग्रिफ़ेन

डे

मिनेसोटा वाइकिंग्स

गैरेट ग्रिफिन

ते

डेट्रॉइट लायंस

रयान ग्रिफिन

ते

शिकागो भालू

रयान ग्रिफिन

क्यूबी

टम्पा बे बुकेनेर्स

शकील ग्रिफिन

सीबी

जैक्सनविल जगुआर

जोनास ग्रिफ़िथ

LB

डेनवर ब्रोंकोस

जोनास ग्रिफ़िथ

LB

सैन फ्रांसिस्को 49ers

जैरेट गारंटानो

क्यूबी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

भाला गाइड्री

सीबी

न्यूयॉर्क जेट्स

ग्रेसन गुंटर

ते

जैक्सनविल जगुआर

जेफरी गुंटर

डे

सिनसिनाटी बेंगल्स

विटाली गुरमनी

ओटी

कैनसस सिटी चीफ्स

पोर्टर गुस्टिन

डे

मियामी डॉल्फ़िन

सेबस्टियन गुटिरेज़

ओटी

डेनवर ब्रोंकोस

लॉरेंस गाइ

डीटी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

जालेन गाइटन

डब्ल्यूआर

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

मैट हैक

पी

भैंस बिल

जो हेगो

ओटी

पिट्सबर्ग स्टीलर्स

जावन हगन

डाटाबेस

एरिज़ोना कार्डिनल्स

रॉबर्ट हैंसे

ओटी

टम्पा बे बुकेनेर्स

नैट हेयरस्टोन

सीबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स

ग्रांट हेली

डाटाबेस

लॉस एंजिल्स रामसो

ब्रीस हॉल

आरबी

न्यूयॉर्क जेट्स

ब्राइस हॉल

सीबी

न्यूयॉर्क जेट्स

डैरेन हॉल

सीबी

अटलांटा फाल्कन्स

यिर्मयाह हॉल

अमेरिकन प्लान

न्यूयॉर्क जायंट्स

जस्टिन हॉल

डब्ल्यूआर

लास वेगास रेडर्स

केमोन हॉल

डाटाबेस

लॉस एंजिल्स चार्जर्स

लोगान हॉल

डे

टम्पा बे बुकेनेर्स

मार्विन हॉल

डब्ल्यूआर

जैक्सनविल जगुआर

टायलर हॉल

सीबी

अटलांटा फाल्कन्स

टायलर हॉल

सीबी

लॉस एंजिल्स रामसो

सीजे हामो

अमेरिकन प्लान

मिनेसोटा वाइकिंग्स

अर्लिंग्टन हैम्ब्राइट

ओजी

इंग्लैंड के नए देशभक्त

एंटोनियो हैमिल्टन

सीबी

एरिज़ोना कार्डिनल्स

डेवोन हैमिल्टन

डीटी

जैक्सनविल जगुआर

डेवरी हैमिल्टन

ओटी

न्यूयॉर्क जायंट्स

एलिजा हैमिल्टन

सीबी

मियामी डॉल्फ़िन

काइल हैमिल्टन

एसएएफ

बाल्टीमोर रेवेन्स

लैडेरियस हैमिल्टन

LB

ग्रीन बे पैकर्स

शॉन डायोन हैमिल्टन

LB

डेट्रॉइट लायंस

केजे हैमलर

डब्ल्यूआर

डेनवर ब्रोंकोस

दमार हैमलिन

एसएएफ

भैंस बिल

जोश हैमंड

डब्ल्यूआर

फिलाडेल्फिया ईगल्स

ब्लेक हांस

राजभाषा

क्लीवलैंड ब्राउन

दा शॉन हांड

डे

टेनेसी टाइटन्स

हैरिसन हैंड

सीबी

मिनेसोटा वाइकिंग्स